Reviewer (Tidskrift)

Kantola, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of an article manuscript for Politics, Religion and Identity
Periodnov 2011
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell