Reviewer (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

peer review of proposed book for Wiley Science Library
Period20 juli 2012
Typ av tidskriftTidskrift