Reviewer (Tidskrift)

Pekka Juntunen (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer reviewer of a manuscript describing properties of erythromycin-resistant and susceptible Campylobacter strains
Periodjan 2011
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell