Reviewer of doctoral thesis

Hedman, K. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: : Development of analytical tools for the quantification of MANF and CDNF in disease and therapy.
Period2018
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningNationell