Reviewer of grant application in the field of biophysics for Czech Science Foundation

Viitala, T. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Periodjul 2018
VidCzech Science Foundation, Tjeckien
OmfattningInternationell