Reviewer of PhD thesis

Viitala, T. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Reviewer of PhD thesis

Title of thesis: On the interactions and interfacial behaviour of biopolymers - An AFM study
Periodmar 2007
ExaminandArja Paananen
Examination vidÅbo Akademi