Riskfaktorer för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes : FinnDiane-studien

Thorn, L. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2012
Examinand