Roxane Ridolfo

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Periodmaj 2018juni 2018
På besök frånTechnical University of Eindhoven (Holland)
Besökares gradPhD candidate