Sakkunnig för NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, Norge

Sjöblom, S. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Sakkunnig för akreditering av magisterprogram i administration och ledarskap vid Högskolan i Oslo_Akershus
Perioddec 2016 - feb 2017
OmfattningInternationell