Samuel Tuhkanen: Kovertti tarkkaavaisuus visuaalisessa ohjaustehtävässä (pro gradu)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period25 okt. 2017