Sania Omar, Göteborgin yliopisto

Palojoki, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 2017jan 2018
Examinand