Saraleena Järvisen kotitaloustieteen maisterintutkielman ””Oikea ravinto vie terveeseen huomispäivään” Ravitsemusvalistuksen rakentuminen Kotiliesi-lehdessä 1950-luvulla” ohjaus 2018–2019. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
Examinand