Scandinavian Journal of History (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Article manuscript peer review
Period10 sep. 2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0346-8755
OmfattningInternationell