Scientific examiner

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Evolutionary relationship of the Polytrichopsida
Period2008
ExaminandSatu Koskinen
Examination vid
  • Turun yliopisto