Second supervisor of doctoral thesis

Nyman, G. (Bihandledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period31 jan 2011 - 31 dec 2013
    ExaminandKari Kosonen
    Examination vidHelsingin yliopisto