Selfish Gene (R Dawkins): reviser of the Finnish translation

Seppä, P. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Period1993
VidArt House, Finland