Selvin Yildiz's MSc. thesis co-supervison

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2 nov. 20221 juli 2023
Examination vid
  • Bilkent Univ, Bilkent University, Fac Sci, Dept Mol Biol & Genet
OmfattningInternationell