Sini Kuosmasen kuluttajaekonomian maisterintutkielman ”Kaupan omat merkit – säästäväisen, nautiskelevan ja vastuullisen kuluttajan ruokavalintoja” ohjaus 2017–2019. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20172019