Society and Natural Resources (Tidskrift)

Yakusheva, N. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmar 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0894-1920