Sociolinguistic Analysis in Contextualising Ancient Material - A Study on Scribal Identity in Late Middle Kingdom Egypt

Wasmuth, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2020 → …
ExaminandKaisa Autere
Examination vid Helsingfors universitet