Somatic structural variation detected from low coverage tumor next-generation data,

Lehtonen, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Somatic structural variation detected from low coverage tumor next-generation data,
Period1 nov 20101 nov 2011
ExaminandLi Yilong
Examination vidHelsinki