Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja (Tidskrift)

  • Harriet Strandell (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodapr. 2005
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1799-439X