Sosiologia (Tidskrift)

Kantola, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of an article manuscript for Sosiologia
Periodnov 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0038-1640