Studies in Late Antiquity (Tidskrift)

Kahlos, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Review of article manuscript
Period1 dec 201620 dec 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2470-6469
OmfattningInternationell