Suervisor of doctoral thesis (Jaana Vulli)

Shimmi, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Proteolytic processing as a regulator of BMP-type signaling in Drosophila development
Period8 nov 2013
ExaminandJaana Vulli
Examination vidUniversity of Helsinki