Suervisor of doctoral thesis (Petra Tauscher)

Shimmi, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Post-translational Regulation of TGF-beta Signaling in Drosophila Development
Period2 feb 2018
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet