Suomen Aivotutkimusseura (Extern organisation)

Castrén, E. (Ordförande)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Beskrivning

Finnish Brain Research Society: chairman

Puheenjohtaja

Body affiliation: Puheenjohtaja
Period20032006
VidSuomen Aivotutkimusseura, Finland