Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta (Extern organisation)

Anders Albrecht (Styrelsemedlem)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta, hallituksen jäsen

Finlands zoologiska och botaniska publiceringsnämnd, styrelsemedlem
Period20052015
VidSuomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta, Finland