Suomen kasvatustieteellinen seura (Förlag)

Jenna Vekkaila (o.s. Tuomainen) (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Kasvatusalan tutkimuksia / Research in Educational Sciences –julkaisusarja
Periodmaj 2017jun 2017
Typ av förlagUtgivare