Supervised doctoral thesis

Auvinen, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20082013
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki