Supervised Doctoral Thesis - Juuti

Hintsanen, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2012
ExaminandSini Juuti
Examination vidUniversity of Helsinki