Supervised Graduate Student: Petri Törönen

Castrén, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Filosofian tohtori

Title of thesis: Analysis fo gene expression data using clustering and functional classifications
Period2004
ExaminandPerti Törönen
Examination vidUniveristy of Kuopio