Supervised master thesis

Auvinen, P. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki