Supervised Master´s Degree

Ripatti, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20082010
ExaminandEmmi Tikkanen
Examination vidUniversity of Helsinki