Supervised Master´s Degree

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20082010
ExaminandEmmi Tikkanen
Examination vid
  • University of Helsinki