Supervising a PhD project

Lehikoinen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodaug 20172020
ExaminandSirke Piirainen
Examination vidUniversity of Helsinki