Supervising a project in Darmstadt

Yli-Jyrä, A. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

A student (Eduard Kamburjan) in Damstadt studied learnability of fragments of FO logic under my supervision (co-supervisor: Ulf Brefeld).
Periodjan 2015okt 2015
VidTechnical University of Damstadt, Tyskland
OmfattningInternationell