Supervising and Examining of a Master's thesis

Lehtipuu, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period10 mar 2020
ExaminandRiikka Vuoksenmaa
Examination vid Helsingfors universitet