Supervising and Examining of a Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period10 mars 2020
ExaminandRiikka Vuoksenmaa
Examination vid