Supervising MSc thesis in microbial ecology

Cairns, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018 - 2019
Examinand
Examination vidAvdelningen för mikrobiologi