Supervising PhD research of Marcelo Hartmann

Vanhatalo, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 maj 2015mar 2019
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki