Supervising the MA Thesis of David Veney: Russian-speaking Estonians: Bridging the Gap of Understanding

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervising and Examining the Masters Thesis
Period20 sep. 201730 maj 2018
Examination vid
OmfattningLokal