Supervision - BSc

Candolin, U. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015
ExaminandKatja Koli
Examination vidUniv Helsinki