Supervision for doctoral dissertation of Anita Saaranen-Kauppinen , University of Eastern Finland

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla

Title of thesis: Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla
Period2012
ExaminandAnita Saaranen-Kauppinen
Examination vid
  • University of Eastern Finland