Supervision for doctoral dissertation of Kirsti Tonttila

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa.

Title of thesis: Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa.
Period2010
ExaminandKirsti Tonttila
Examination vid
  • University of Helsinki