Supervision for doctoral dissertation of Miira Niska

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Who is serving whom? An agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland.

Ohjaus yhdessä Darren Halpinin kanssa

Title of thesis: Who is serving whom? An agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland.
Period2015
ExaminandMiira Niska
Examination vid
  • University of Helsinki