Supervision for doctoral dissertation of Tiina Kauppinen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Farm animal welfare and production in relation to farmer attitudes

Department of Food and Environmental Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine. Ohjaus yhdessä Anna Valrosin kanssa.

Title of thesis: Farm animal welfare and production in relation to farmer attitudes
Period2013
ExaminandTiina Kauppinen
Examination vid
  • University of Helsinki