Supervision: Kaisa Rissanen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

main supervisor
Perioddec. 2015 → …
Examination vidUniversity of Helsinki