Supervision: Kaisa Rissanen

Bäck, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

main supervisor
Perioddec 2015 → …
ExaminandKaisa Rissanen
Examination vidUniversity of Helsinki