Supervision of a doctoral student

Hytönen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Javier Andres Jimenez
Periodjan 2018 → …
Examinand
OmfattningInternationell