Supervision of a Doctoral thesis of Santeri Rouhinen

Palva, S. (Handledare), Palva, J. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period22 mar 2016 - 19 nov 2018
Examinand