Supervision of a master thesis: Effect of increasing wintertime air temperature on the physiology of Boreal conifer trees

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep. 2019juni 2020
Examinand
OmfattningInternationell