Supervision of a master thesis: Effect of increasing wintertime air temperature on the physiology of Boreal conifer trees

Lintunen, A. (Handledare), Lindfors, L. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep 2019jun 2020
Examinand
OmfattningInternationell