Supervision of a master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervision of a master's thesis

Title of thesis: Of the non-existence of BLD mappings between manifolds
Period201129 apr. 2012
ExaminandRami Luisto
Examination vid
  • University of Helsinki